В Държавен вестник, бр. 102/ 21.12.2012 г. – Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 година    [pdf]

Включително за:

  • БНТ –  70, 128  млн лв/ 67, 114  млн лв за 2012 г.
  • БНР – 42, 093  млн лв / 42, 079  млн лв за 2012 г.
  • Съвет за електронни медии – 1, 4  млн лв / 1, 4   млн за 2012 г.
  • Софийски Университет –  41, 5847  млн лв  / 36, 5657 млн лв за 2012 г.

С § 79  се внасят поредните стандартни промени  в  Закона за радиото и телевизията: и  през 2013 г.  БНТ и БНР получават субсидия по §2 ЗРТ.

Доклад към проекта на Закон за държавния бюджет 2013

About these ads