Френската обществена телевизия – с виртуална реалност

Френската обществена телевизия France Télévisions ще направи достъпни всички мачове от турнира Roland Garros на живо на различни платформи.

Мачовете ще бъдат предавани по трите национални канала France 2, France 3 и France 4, както  и на специалния сайт. Мачовете на седем корта ще бъдат следени чрез специална седем-екранна мозайка.

Но това, което по-специално  е за отбелязване, е виртуалната реалност.  Не за пръв път спортни състезания са момент, в който влизат в действие нови технологии, така беше виртуалната реклама по време на Пробега на мира преди години. Когато още беше незаконна.

Нещо повече, освен France Télévisions и Eurosport обяви, че предоставя на зрителите приложение Eurosport VR, което ще изпрати зрителите право към сърцето на действието и ще им позволи да бъдат по-близо от всякога до своите герои.

Приложението е достъпно тук (за мобилни устройства с iOS) и тук (за мобилни устройства с Android).

Телевизията не е, каквато беше.

 

 

Dоклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2015 г.

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща.

Европейската комисия публикува  своя доклад  за прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2015 г. В доклада се прави преглед на прилагането на основните права в контекста на редица политики на ЕС и в държавите от ЕС.

Колоквиуми

В тазгодишния доклад се отделя специално внимание на първия годишен колоквиум относно основните права, който се състоя през октомври 2015 г. на тема „Толерантност и уважение:предотвратяване и борба с антисемитизма и омразата срещу мюсюлманите в Европа“, и се прави преглед на ключовите действия, които Комисията е предприела.

По време на втория годишен колоквиум относно „Медийния плурализъм и демокрацията“, който ще се проведе в Брюксел на 17 и 18 ноември 2016 г., ще бъде обсъждана ключовата роля на свободните и плуралистични медии, и по-специално на цифровите медии, в демократичните общества. Комисията публикува обществена консултация.

Изменителен закон на Закона за радиото и телевизията

На сайта на Народното събрание е публикуван Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията.

Той има  мотиви в едно изречение:

Основната и единствена цел на така предлагания законопроект е да предостави законова възможност на СЕМ да изпълнява стриктно процедурата по избор чрез конкурс и да не се появява празнина в управлението на БНР и БНТ, ако тригодишният мандат изтича по време на конкурсните процедури.

и единствена разпоредба:

В случай, че при изтичане на мандата на генералния директор на БНР, съответно на БНТ, изборът по ал. 1 не е осъществен, те (кои те?) продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите генерални директори.

Вносителите – ДПС, Атака, БСП, България без цензура (БДЦ), РБ/СДС, АБВ, ГЕРБ, ПФ. Мотивите настояват, че разпоредбата е сервизна, нищо лично. Бърза се – законопроектът е внесен на 20 май и ще се гледа веднага след 24 май. Тъй като конкурсът за генерален директор на БНР приключи с успешен избор,   бързането е свързано с конкурса за БНТ.  В тази посока бяха  подгряващите публикации, които съветваха  да удължал мандатите с 6 или 12 месеца – защото регулаторът нямал опит, защото преди избори щяло да настъпи търгуване за управленски постове в обществените медии, и  защото през това време можело да се подготви нормативно конфигурацията с творческите синергии (обединяването).

Разбира се, това не може да се напише официално в мотиви.  В мотивите е записано, че основната  – това  се  е видяло малко на вносителите  – и са добавили  единствена  – цел е сервизна.

Развитието на конкурсната процедура ще покаже има ли неосновна цел на този законопроект. СЕМ е на ход.

 

 

 

ЕС: За по-добро законотворчество

Правната уредба на ЕС е не само потребност, тя представлява нашата голяма сила—именно тя отличава в качествено отношение ЕС от всеки друг модел на колективно управление в света. Ето защо е толкова важно всяка мярка в законодателството на ЕС да бъде целесъобразна, съвременна, ефективна, пропорционална, функционираща и възможно най-проста. Законодателството трябва да постига целите, за които е предназначено, да бъде лесно за прилагане, да създава сигурност и предвидимост и да предотвратява създаването на ненужна тежест. Нуждаем се от разумни, реалистични правила, които се прилагат и изпълняват правилно в целия ЕС—правила, чрез които да постигнем общите си цели: нито повече, нито по-малко.
Правната уредба е нашата най-голяма сила, се казва в Програмата на ЕС за по-добро регулиране от 2015 г.
Точно година след публикуването на  предложението на Комисията    в  Официален вестник на ЕС е публикувано поредното Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., което допълва действащите споразумения и декларации за кодификация, качество на законодателството, техника за преработване на актове и др.
Има ред изводи, които са напълно валидни и за законодателната дейност на национално равнище – например относно предварителната и последващата оценка на въздействието и обществените консултации.
Дано по-скоро видим и у нас измерими показатели като основа за събирането на данни за последиците от законодателството.

Новата стратегия на Би Би Си

На фона на разговорите у нас за бъдещето на обществените медии в Лондон беше публикувана дългоочакваната Бяла книга за Би Би Си.

Според очакванията основните въпроси са три – класическите – финансирането, управлението и независимостта, съдържанието, което хората очакват. Би Би Си е обществената медия с отличаващото се качество. И ако има образци – британската обществена медия е несъмнен образец, не само на думи – има смисъл да се изучава самият начин, по който се работи за независимост и качество.

Истински урок е  начинът на подготовка на стратегията за обществената медия. И друг път е ставало дума – не всяко изказване на хора е обществена консултация. Ето как е структурирано общественото обсъждане, водещо към приемане на актуализираната стратегия на Би Би Си:

(1) Регулаторът изготвя доклади за изпълнението на мисията на Би Би Си, изготвени са три, ето третия (2015) – което показва, че в ОК има система за оценяване на изпълнението на мисията на обществената медия чрез експерти и чрез изследване на общественото мнение – което би трябвало да е на дневен ред и тук.

(2) Зелена книга за Би Би Си – основа за провеждане на обществена консултация за бъдещето на Би Би Си (2015)

(3) Отговор на управлението на Би Би Си (1.4MB) – и приложения, на основата на които е изготвен отговорът (2015):

(4) Парламентарната комисия по темата – април 2016

(5) Бяла книга за Би Би Си (12 май 2016)

И ако в България не се прави така, както в Обединеното Кралство (стриктни правила за мисия и финансиране), първата причина е, че няма воля да се прави така. А чак втората и третата – че нямаме капацитета, традициите, експертизата, данните и пр. на британците.

Рамковата директива за личните данни отива в историята

В днешния брой на Официален вестник на ЕС (L119/4 май 2016) са  обнародвани три акта, работата върху които продължи години.

и

Регламентът предвижда отмяна на рамковата директива 95/46/ЕО, която е въведена в действащия Закон за защита на личните данни.

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС  и се прилага от 25 май 2018 година.

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави от ЕС.

Директивите ще трябва да се въвеждат в срок до май 2018 г.

Хронология.

За улеснение на всеки, който ще се запознава с новата правна рамка, вече  има  ръководства, подготвени от експерти.

 

Tagged

КТБ, която не финансирала медии

 

Синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) публикуваха на интернет страницата на банката – http://www.corpbank.bg, документ, представляващ превод на български език от доклад, изготвен от AlixPartners Services UK LLP.  Документът може да бъде намерен ТУК.

Освен другото, вижда се за какво става дума  по отношение на ТВ7ctb rodinaИма абзац за Петьо Блъсков, за придобиването на бизнеса му, вероятно  се вижда повече и за необезпечените кредити към издателите от Българския медиен съюз.

Но:

ето  какво е отговарял премиерът Борисов, като са го питали защо КТБ финансира медии – не бъди малодушен, ипотекирай си апартамента, направи си медия.

152а от Закона за кредитните институции

През януари 2016 УС на БНБ взе решение да предложи промени на нормативни актове във финансовата сфера, включително

Отпадане на чл. 152а от Закона за кредитните институции, според който централната банка може да налага глоби и имуществени санкции за разпространяване на невярна информация, чието приложение е в противоречие с мандата на централната банка и основните принципи за упражняване на ефективен банков надзор.

Предложените промени ще бъдат изпратени на министъра на финансите.

 

Става въпрос за не-медийните закони,  които се прилагат така, че създават много проблеми на медиите.

  • Друг пример е законът, прилаган от КФН на Стоян Мавродиев Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
  • А чл. 326 от Наказателния кодекс –  до две години затвор за този, който предава неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога – с идея  да се прилага по отношение на медиите, които всявали паника?
  • А чл. 339а от Наказателния кодекс – за използване на специални технически средства – повече от десет години отлежава идеята да се отдели в отделна разпоредба използването, когато има  преобладаващ обществен интерес.

 

Но първо:  защо не се внася законопроект за чл. 152а ЗКИ?

Филтрирането срещу споделената икономика

Според медийни публикации НАП и МФ предлагат да се въведе филтриране в интернет срещу  споделеното пътуване, стана ясно след срещата на представители на превозвачески фирми с депутатите от парламентарната транспортна комисия.

Ако това е вярно,  депутатите вероятно си представят, че вече има прецедент – и няма правна пречка да има и нови забрани от този вид. Става дума за Закона за хазарта, който предвиди филтриране, след което Държавната комисия по хазарта взе решение за създаде списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта, а съдът разпореди  всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на страната, до посочения  списък с интернет страници.

Но филтрирането не е универсален инструмент, който държавата да може да използва произволно, когато си поиска.

Съдът в Люксембург обръща внимание, че държавите трябва да съобразяват поне два фактора:

  • забраната да се налага на такъв доставчик общо задължение за контрол и
  • изискването да се осигури справедливо равновесие между правата  – в конкретния случай  – според решението по делото С-360/10 Sabam v Netlog  –  между защитата на авторското право, от една страна, и свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация, от друга страна.

Съдът в Страсбург също се произнесе – по повод серия дела за блокиране на достъпа до интернет сайтове в Турция – че в конкретните случаи като Cengiz and Others v. Turkey забрана на достъпа до цялата информация на определен уебсайт противоречи на разпоредбата на чл.10 от Конвенцията.

Споделената икономика е нов феномен, който се развива бързо – независимо от противоречивата реакция на правото по света (напр. по отношение Uber). В България КЗК   установи нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на Юбер Б.В. (Uber B.V) и постанови прекратяване на нарушенията   във връзка с предлагането на услугата UberX (Решение 540/ 30.06.2015).

ВАС, петчленен състав, оставя в сила   допуснатото незабавно изпълнение.

Преди да има дори влязло в сила решение  на ВАС за предоставяната услуга – на базата на справедливото равновесие между правата и интересите, както изисква практиката на Съда на ЕС – изглежда странно да се стига толкова далече в идеите за мерки – като филтриране в интернет.

Европейското кино на Иглика Трифонова

*Един текст, който написах за Под моста.

В деня на премиерата на новия филм на Иглика Трифонова „Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син”в Амстердам светът узнава за смъртта на футболната легенда Йохан Кройф и за присъдата на Радован Караджич, водачът на босненските сърби от 90-те. Удивително е как изкуството  и  историческите факти съжителстват и се допълват:  филмът е част от  паметта за великия Кройф и същевременно е част от паметта за търсенето на справедливост.

В центъра на филма е един съдебен процес. Засяга събития в Босна от края на миналия век. Като свидетел е призован  младеж, от чиито показания зависи и изходът на процеса.  Но кой е той, на чия страна е   и казва ли истината? Филмовият разказ се разгръща и ни води към отговорите на тези въпроси, но заедно с това – и извън конкретните сюжетни линии – засяга важните теми на съвременното общество.

Три от тях ми се струват първостепенни – темата за Европа, темата за цената на справедливостта и темата за отговорността на малкия човек.

Ние, европейците

Свидетелят К 109 е от Босна. Увлечен е по футбола –  това е важно за разказа, увлечението по футбола движи по особен начин цялото филмово  действие. Заедно с цял футболен отбор К109 попада в паравоенна част на босненските сърби. По време на военните действия работи  в кухнята. Какъв е:  християнин или мюсюлманин? Не знаем и не научаваме: зададеният въпрос  по време на процеса остава без отговор. Бащата на К109 е християнин, майката е мюсюлманка. Във филма има прекрасна сцена, в която майката се моли синът й да е жив, след което се обръща към бащата – помоли се и ти – и, хванала ръката му, го прекръства.  Така си живеят.

Младежът се оказва със сърбите не защото споделя  убежденията им – а заради футбола. Постепенно става ясно, че  любовта към футбола се е предала на К109 от баща му – голям почитател на  футболистите на  Аякс от 70-те, дванайсетте апостола на тоталния футбол   (обичайните титуляри и първата резерва – Неeскенс,  Кройф, Кайзер и останалите). Филмът показва как  имената на апостолите са универсален език, а да бъдеш на стадиона  на Аякс е мечта за всеки почитател  на звездния отбор – без значение е вероизповеданието и националността. Кройф е един от онези апостоли, които не разделят, а обединяват – и не случайно стадионът  на Аякс скоро ще се казва Арена Кройф.

Разбира се,  животът за европейците е различен – и филмът показва това с голяма убедителност. Докато в някои точки на Европа хората са се научили да живеят заедно и живеят добре, другаде различията продължават да са източник на напрежение.  Преводачката в процеса е дъщеря на босненци, родена е в Германия,  устроила е живота си в Холандия, обича родината си, но може да се адаптира и навън, представител на новото поколение европейци. Дали това е тенденцията? Или нетърпимостта неусетно превзема толерантните някога общества и различният е чужденец дори в родината си?

Филмът разказва за смисъла на Европа на ценностите и на споделените шансове за развитие – и това го прави особено актуален в турбулентни за Европа времена.

Като говорим за Европа, заслужава отбелязване  фактът, че  филмът е европейски проект – успешно е реализирана сложна българско-шведско-холандска продукция , за което не само Иглика като сценарист и режисьор, но и продуцентката Росица Вълканова, и  екипът заслужава поздравления и най-висока оценка.

Цената на справедливостта

Аз съм жена с мисия, казва Катрин Лагранж, водещият прокурор в процеса. Нейна мисия е справедливостта. Върховната справедливост. Филмът много отблизо, с похвати на документалното кино, следва работата на Международния наказателен трибунал –това потвърждава и адвокатът на Радован Караджич. Впрочем не следва да сме изненадани, заглавията на филмите на Трифонова (Разследване, Разкази за убийства) показват, че справедливостта е нейна тема от дълго време.

Вярваме, че престъпленията трябва да бъдат наказани. Но правораздаването не се основава на вяра, обвиненията трябва да бъдат доказани.  Защитата на обвинените установява, че  К109 свидетелства за събития, на които не е присъствал лично. Защо го прави?  Такава беше сделката, казва К109 : в Босна свидетелят е получил присъда десет години затвор, подразбираме, че ако в Хага свидетелства в полза на обвинението, има шанс да бъде помилван.

Ето как се получава: твърдените факти са истина, босненските сърби наистина са извършвали изтезания и убийства в тези села –  но не бива да се компрометира съдебен процес чрез лъжесвидетелстване. Не може една присъда да се основава на лъжа, казва Лагранж. Така К109, когото любовта към футбола отвежда до десетгодишна присъда в родната му Босна, се оказва екстрадиран от Холандия на Аякс и Кройф като лъжесвидетел.  И по-нататък пътят му се губи.

Филмът разказва за необходимостта да  не  се допускат компромиси с интересите на правосъдието. Като общество имаме огромна нужда от  разговор за справедливостта и върховенството на правото. Независимо споделяме ли решението на Лагранж  или бихме предпочели да видим К109 обратно в семейството му –  важното е, че филмът ни кара да се замислим: готови ли  сме   да плащаме цената за върховенството на правото. Героите, посочени  в заглавието на филма, с обединени от това, че я плащат.

Малките хора, елитите и личния избор

Освен големите теми за Европа и цената на  справедливостта, филмът засяга и една трета тема, за която има смисъл да говорим: подобно на филмите от италианския неореализъм, камерата показва личните избори на малките хора.

Какво мотивира К109 да лъже? Младежът иска да избегне затвора: Такава беше сделката.

Филмът проследява развитието на една манипулация и ни кара да се замислим за собствените си избори.  Впрочем за съжаление  има и цели индустрии за манипулация – и затова е специално важно темата за подмяната, за фалшификацията, за произвеждането на измислена реалност да остава във фокуса на вниманието на творците.

*

Филмът ни дава повод за размисъл и в много други посоки. Засяга се темата за поколенията, за семейството в отворения и мобилен свят, за  връзката родители – деца: научаваме и за родителите  на К109, и за родителите  на холандския адвокат, и за родителите на преводачката, и за бащата на прокурор Лагранж – известен и авторитетен юрист.  Няма да остане незабелязан и въпросът към Лагранж Тя помни ли, че е жена? Темата за жените в обвинението  присъства в литературата,  но в киното не се среща често. И със сигурност много още теми са останали неспоменати. Но това е част от личната среща на всеки зрител с филма.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 202 other followers