Какво става с интернет

Винт Сърф пред Конгреса на САЩ за технологично-неутралното регулиране. Коментари в Тhe End of the Internet? и Senators Mull an Internet With Restrictions (The Nation).