Парламентът поправи “грешката” за времетраенето на рекламата в БНТ и БНР

Само 15 минути реклама на ден ще има в БНТ

Tagged , ,
%d bloggers like this: