Великобритания: интелектуална собственост: обсъждане

Публикуван е

материал, с който се започва обсъждане на ефективността на защитата на интелектуалната собственост в информационното общество.

България има “червен картон” в областта на защитата на интелектуалната собственост и предприема мерки за усъвършенстването й. Но извън непосредствените задачи, Великобритания показва как може методично и с ресурса на цялото общество да се организира системата за защита на правата на ИС. В рамките на процедурата за обсъждане на следващия бюджет е възложено цялостно обсъждане на британската система за защита на ИС със следните мотиви:

“While it has been suggested that the present UK system strikes broadly the right balance between consumers and rights-holders, it also appears that there are a variety of practical issues with the existing framework.  The Review will look at both the instruments (patents, copyright, designs etc.) that are provided by government to protect creative endeavour, and also at the operations: how IP is awarded, how it is licensed in the market, and how it is enforced. The Review will examine whether improvements could be made and, as appropriate, make targeted and practical policy recommendations.”