339а НК и публичният интерес

Двата казуса “Славков” и “Бухнич”, както и предаването “Господари на ефира” поставят в последните години въпроси, които все още нямат решение.

Допустимо ли е събиране на информация с технически средства без знанието или при изричното несъгласие на лицето – в случаите, когато е налице преобладаващ обществен интерес.

Етичният кодекс на българските медии дава положителен отговор, но по този начин влиза в противоречие с 339а НК.
За този проблем днес напомнят съобщенията, че прокуратурата е прекратила делото  Славков срещу ББС.

А ето и перспективите пред делото Бухнич.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s