Субсидиарност

D54w61.jpgНационалните парламенти имали идея да анализират дейността на Европейската комисия по опростяване на общностното законодателство, както и дали се прилага принципът на субсидиарността (Съюзът – само ако на национално ниво целите не могат да се постигнат ефективно) – но това не се оказало толкова лесно, колкото изглежда.

Европейският парламент (комисията по конституционни въпроси) реагирал с аргумент, че само той има право да контролира Европейската комисия, а парламентите по-добре да си гледат парламентарната работа. Кой би повярвал: в обсъждането на субсидиарността евродепутатите виждат “системни усилия да се засили междуправителствена Европа [за сметка на отслабване на Европейския парламент].

А кой би повярвал, че представители на националните парламенти са отвърнали с квалификацията “институционални аятоласи”?

Субсидиарност – трудна работа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s