Телевизионната реклама – не и във времето на DVR

digi.span.jpgНю Йорк Таймс днес: Някой трябва да плаща за телевизията, но кой?

"Да ми вземат дистанционното? – само след смъртта ми", казва авторът, професор от Silicon Valley, по повод изобретението на Филипс да не може да се прескача рекламата при запис на DVR. При това положение никой не гледа реклама – и за какво плащат рекламодателите? За вероятността някой да ги гледа, се казва в материала. Тогава от какво ще живее телевизията – ако рекламодателите пренасочат бюджетите към директен маркетинг или другаде?

How to pay for free television is the overarching but unanswered question.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s