Интелектуална собственост: Списък 301 за 2006 година

Ето докладът  на Търговския департамент на САЩ за защитата на интелектуалната собственост през 2006 година.

 

Оставаме, където си бяхме. Под наблюдение /Watch list, но не в черния списък/ Priority Watch list.
Има регистриранo подобрениe в България – няма как да е иначе, нали вече самото държане на пиратски произведения е в законопроекта за изменение на НК. Нали има нов лицензионен режим в Министерството на икономиката и енергетиката за оптичните дискове. Нали напредва информационната система за носителите на права към Министерството на културата. МВР  и митниците чуха за митнически контрол върху ментетата – поне заради присъединяването към ЕС.

Ако не друго, образоваността на средния гражданин расте (гледам във форумите “какво трябва да знаем, ако ни позвънят на вратата…”).

Още се споменават лекарствата и алкохола менте.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s