Интелектуална собственост – Списък 301 за 2006 година

Ето го.

Оставаме, където си бяхме. Под наблюдение, но не в черния списък.
Има регистрирани подобрения в България – няма как да е иначе, нали вече самото държане на пиратски произведения е в законопроекта за изменение на НК. Нали има нов лицензионен режим в Министерството на икономиката и енергетиката за оптичните дискове. Нали напредва информационната система за носителите на права към Министерството на културата. МВР  и митниците чуха за митнически контрол върху ментетата – поне заради присъединяването към ЕС.

Сега интернет пиратството застава в центъра – и ето, целокупното население разбра за акции срещу p2p обмена. Ако не друго, образоваността на средния гражданин расте (гледам във форумите “какво трябва да знаем, ако ни позвънят на вратата…”).

Още се споменават лекарствата и алкохола менте.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s