Радио Нова Европа: опити за съпротива

По повод атакуването на промяната на формата и превръщането на новинарското радио Нова Европа в радио Зи-Рок, излезе определение на ВАС. За съдържанието на този акт имаше очаквания още при резолюцията, която може да се види в Деловодната система на ВАС:

” Жалб. да уточнят в какво качество обжалват Р на СЕМ като физ. лица или като представляващи “Фондация “Радио Нова Европа”. Ако действат като физ. лица да обосноват правния си интерес.”

Липса на правен интерес. Според съда, ние – засегнатите – аудиторията – нямаме правен интерес да атакуваме промяната, същото е за  журналисти от радиото. Това за  интереса е философски въпрос, но за съжаление  съдът  го преценява само като юридическо основание.

Последен засега опит за съпротива – Дневник пише.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s