Авторски права+конкуренция=?

Комисията за защита на конкуренцията отново се намесва в спор между оператори и организации за колективно управление на права (вж. напр. 160/2005, 80/2006). Отново на страната на операторите.

Решение № 331/2006

“Евротур Сат ТВ” АД, гр. София, “Евротур Релакс Сат ТВ” ООД, гр. София, “Аракс кабел”ООД, гр. София, сдружение “Музикаутор” – гр.София, Сдружение “Филмаутор” – гр. София, Сдружение “Театераутор” – гр. София, Европейски съюз за радио- и телевизионно излъчване (EBU CC), “Кабелно координиране” (VPRT), Асоциация за международно колективно управление на аудио-визуални произведения (AGICOA) – наложена е имуществена санкция

One thought on “Авторски права+конкуренция=?

  1. ОКУП трябва да започнат да мислят за алтернативни модели за опазване на правата на авторите. В момента те се пробват с топове мухи да убиват. И затова нищо и не се получава… Да не говорим, че и послъгват оттук-оттам за данните за т.нар. пиратство.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s