3 thoughts on “СИДДО България – САЩ (двойното данъчно облагане)

  1. Вероятно когато спогодбата бъде ратифицирана и от законодателните власти на двете страни /след 1-2 години/ ще бъде публикувана на страницата на НАП – http://www.nap.bg/ospage?id=166

    Преди това се съмнявам, че някоя институция в България ще я публикува – не е разпространена практика да се публикуват подобни проектодокументи, за съжаление.

  2. nellyo says:

    А разпространена практика е да се говори за актовете, без някой да ги е чел. Затова хубаво е да се работи със самите източници – на всякаква фаза.

  3. Георги says:

    Може би пък МФ четат блогове 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s