Бюджет на ЕС

Днес в OJ е обнародван бюджетът на ЕС.

Има всякакви интересни неща, специалистите сигурно отдавна са го анализирали, още след приемането, но за останалите хора е ново предпролетно четиво. Ето например частта за позициите в институциите I/121

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s