Отговорността на доставчиците на интернет достъп

423111638_cd5adc1b0e_b.jpg

Конституцията на РБ (чл.40) предвижда забрана на цензурата и спиране на носител на информация (печатно издание, но няма съмнение, че нормата се отнася и до останалите медии) “само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността.”

[Допълнение. Става ясно от първа страница на разпореждането, че е съгласно Постановление на следовател при Столичната следствена служба по образувано наказателно производство 27/07.]

Законът за електронната търговия казва, че доставчикът на достъп не носи отговорност (специално по цитирания в разпореждането чл.15), ако незабавно преустанови достъпа до определена информация при наличие на акт на компетентен държавен орган за премахване на информацията или преустановяване на достъпа до нея, когато това е установено със закон.

Директивата, която е транспонирана в този закон, по-точно казва така: “or that a сourt or an administrative authority has ordered such removal or disablement.”

Чл.55 от Закона за МВР гласи:

Чл. 55. (1) Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено или устно. (4) Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение. (5) Разпорежданията, издадени в писмена форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Какво става ясно: При наличие на чл.40 от Конституцията се въвежда практика с разпореждане на полицейски орган – на основание на посочения чл.55 ЗМВР – да се предупреди юридическо лице ( напр.БТК) – да филтрира достъп до информация.

Има място за различни преценки: интернет като медия, граници на отговорността по ЗЕТ, прецизност на основанието на действията на полицейския орган, възможност за установяване на участниците по веригата и т.н.

Експертите могат да се произнасят най-разнообразно, важно е как съдът би преценил законността на такива актове.

Документът е от БТК и цензурата, цялото разпореждане – тук и тук

Дневник, 19 март: “Ще оттеглим филтрацията, тя беше наистина крайна мярка и имаше за цел да защити потребителите”, каза за “Дневник” вчера ръководителят на отдела за компютърни престъпления в дирекцията Явор Колев. По информация на бранша заповедта още не е отменена, като вероятно това ще стане днес. Ако обаче до обед това не се случи, ние ще обжалваме нареждането, заяви Теодор Захов, председател на Сдружението за електронни комуникации.

Сутрешен блок, БНТ, 19 март : Явор Колев, Теодор Захов, Нели Огнянова

 • Борба с пиратството – да.
 • Законност на торент технологиите – да.
 • Достъп до информация – да.
 • Преследване на индивидуалните потребители – не.
 • Филтриране – не.
 • Защита срещу нарушения на личната неприкосновеност – да.
 • Неизбирателно прилагане на закона – да.

14 thoughts on “Отговорността на доставчиците на интернет достъп

 1. stefan says:

  чл. 15 от ЗЕТ се отнася за кеширането на информация от доставчиците , т.н. прокси сървъри. Достъпа и преноса се уреждат с чл. 13 , а там няма и дума за спиране на достъп.

  В момента не работи lex.bg и не мога да цитирам точно ЗЕТ.

 2. stefan says:

  Отговорност при междинни запаметявания (кеширане)
  Чл. 15. Доставчик на услуги, който пренася информация, въведена от получателя на услугата в далекосъобщителна мрежа, не отговаря за автоматичното, междинното и временното съхраняване на информацията, необходимо за нейното ефективно предаване към други получатели на услугата по тяхно искане, ако:

  1. не изменя информацията;

  2. спазва изискванията за достъп до информацията;

  3. спазва общоприетите правила за актуализация на информацията;

  4. правомерно използва общоприетите технологии за получаване на данни за използване на информацията;

  5. незабавно премахва информация, която е съхранил, или преустановява достъпа до нея с узнаването на факта, че:

  а) информацията е била отстранена от мрежата на първоначалния източник или достъпът до нея е бил преустановен, или

  б) е налице акт на компетентен държавен орган за премахване на информацията или преустановяване на достъпа до нея, когато това е установено със закон.

  а чл. 13 , който урежда преноса и достъпа , изобщо не включва подобна постановка за премахване на информация

  Отговорност при предоставяне на услуги по достъп и пренос
  [Препратки от актове]
  Чл. 13. (1) При предоставяне на достъп до или пренос през далекосъобщителна мрежа доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на получателя на услугата, ако:

  1. не инициира предаването на информацията;

  2. не избира получателя на предаваната информация, и

  3. не избира или не променя предаваната информация.

  (2) Предоставянето на достъп до или пренос през далекосъобщителна мрежа по смисъла на ал. 1 включва автоматично, междинно и временно съхраняване на предаваната информация, извършено единствено с цел осъществяване на преноса през далекосъобщителната мрежа, като информацията не се съхранява за срок, по-дълъг от обикновено необходимия за осъществяването на преноса.

  Пи случая с БТК няма *съхраняване* на информация, следователно няка какво да се преустановява.

  Не съм юрист , затова се допитвам до Вашето мнение.

 3. nellyo says:

  Да, в разпореждането е нормата (чл.15) за ролята на доставчика по веригата “получател – получател”: Доставчик на услуги, който пренася информация, въведена от получателя на услугата в далекосъобщителна мрежа, не отговаря за автоматичното, междинното и временното съхраняване на информацията, необходимо за нейното ефективно предаване към други получатели на услугата по тяхно искане

 4. Анастас says:

  Благодаря за точното тълкуване на закона и уточняване правомощията на полицията в този слуай!

 5. Светла says:

  … Добре, намесата на ГДБОП не е правилна и после какво?

 6. tiho says:

  Посоката е ясна. Същите хора, които успяха през 1997-1998 г. да монополизират пазара на вндио касети чрез мутри и полиция се надяват и сега да направят същото. Иначе закона си е просто инструмент на груповия интерес в България. В Парламета един закон струва не много, за да е проблем на хората, които имат бизнес с нормален размер. Да не говорим с по-сериозен. Пример закона за безмитните оператори. Нямаше парламентарна група, която да не го подкрепи. Нищо че държавата губи по 500 мил.лева.

  Иначе при полицаите няма проблем с нарушенията на някое “парченце” от закона. Те знаят, че никога няма последица квото и да направят. Ако ти взимат сърверите за проверка край с бизнеса ти и няма сила, която да предизвика последица върху тях. Дори компания за 2 милиарда долара не може да не се съобрази.

  Проблема на старите играчи е, че с интернет свободата не се е справило дори китайското правителство въпреки ресурсите му. Иначе отдавна да са попиляли „пиратството” ако беше просто като при видео клубовете – да набиеш малките. И слава богу, че е така.

 7. Интересно ми е с какви мотиви ГДБОП си е отменило разпореждането. Също така би било добре да се види обяснението на БТК за действията им. Днес те се оправдават в “Сега”, че не били само те, имало и други. Сякаш от това поведението им става по-добро.

 8. nellyo says:

  За филтрите има две версии – на ГДБОП – за защита на потребителите, така Колев е казал пред пресата, и на следствието – за запазване на доказателства, днес един началник специално се включи в Канала при Асен Григоров с това съобщение.
  Опитвам се да си представя, би ли ми обяснил, Вени, как филтрите пазят доказателствата

 9. Нели,
  проблемът с обясненията е, че ако ние седнем да ги даваме, ще им вършим работата. А на тях за тази им работа им плащат (sic!)*.
  Филтрите са мярка, която превишава правомощията на МВР и определено тези, които са я изпълнили не са се съобразили с това, че самият Закон за МВР им дава възможност да не я изпълнят (така де, ако утре от ГДБОП занесат на Митко Цонев от БТК, бившия говорител на правителството, разпореждане да скочи от 6-ия етаж на сградата на БТК на Руски паметник, той няма да го изпълни, нали?).

  Филтрите не пазят доказателства. Филтрите не защитават потребителите. Ако държавата си мисли, че трябва да защитава потребителите с филтри, тогава да подходи творчески и да наложи филтри на всичко, с изключение на сайтовете на Майкрософт, BSA, МВР и може би ГДБОП.
  Защо държавата не наложи филтър на сайта на МОН (web.mon.bg), в който имаше публикувани порнографски материали нея нощ? Ето доказателството: http://cybercrackerbg.blogspot.com/2007/03/blog-post_19.html

  Всичките обяснения можеха да не бъдат давани, ако просто си бяха признали, че са сбъркали. И бяха посочили доставчиците, които са изпълнили искането им (БТК, Орбител, Нетиссат; но последните два са оправили нещата значително по-рано). Днес от БТК обяснявали, че още не били получили искането за махането на филтрите. Това е пълна глупост. Говорили сме го подробно с теб, видно е и от самата заповед, че дори и в БТК биха могли да приема гражданска позиция и да кажат: ще се посъветваме с юристите.

  По нашия закон това, което е записано на диска не може да служи за доказателство, освен ако не се докаже, че конкретно лице го е записало. Ако можеше, хора като Заки Соколов нямаше да ходят с изменени лица и да опяват как те ги хващали, а съдиите ги пускали. Защото полицията действа предимно по доноси от БСА & Ко, чийто интерес изобщо не е премахването на пиратството, а обратното. Ако България отиде в някоя още по-тежка категория на този измислен Списък 301, това ще е основание за далавера, подобна на онази с “Майкрософт” от времето на НДСВ. Колкото повече пирати има в България, толкова повече пари ще се дават за преодоляване на пиратството.
  ____
  това (sic!) не означава СИК 😉

 10. По повод обясненията на БТК, току-що ми писа един потребител, на който бяхме писали своевременно, когато се обърна към нас:

  Zdraveite,
  Blagodaria Vi za burzata reakcia.
  Iskah samo da vi informiram che BTK dnes mahnaha filtura i dokolkoto znam ot informacia online, veche nito edin dostavchik ne filtrira.

  Това поведение на БТК ми напомня на виц от онова мрачно тоталитарно минало. Все едно някой бияч в полицията да каже “Ами аз бих, ама и колегата, и той би!” Та и БТК така – ето им обяснението: http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2592&sectionid=2&id=0000401

  “От БТК, които също лишиха клиентите си от достъп, до снощи чакаха писмено съобщение от МВР за отмяна на заповедта. От компанията коментираха, че не само те са изпълнили заповедта, а и повечето големи доставчици, между които и “Евроком”.”

  В тази статия има и други “бисери”.

 11. nellyo says:

  Питам само нещо конкретно: как филтрите пазят доказателствата.

 12. Аз ти отговорих: не ги пазят. Няма как да ги запазят. Филтрите предотвратяват достъп до сайт, но нищо повече.

 13. stefan says:

  Филтрирането в интернет е невъзможно. Просто няма технологичен начин някой да спре достъп до даден сайт . Опита за филтриране се заобикаля много лесно. Филтъра не може да запази доказателства. Не може и да защити потребителите.

  Единствения възможен начин да се запази “доказателство” е да се спре сървъра, за който се твърди че има “доказателствата”

 14. zazzy says:

  Извинявам се, че се намесвам. Не съм юрист и материята обсъждана тук ми е малко тъмна от този ъгъл, иначе с компютри се занимавам повече от 20 години. Гледах един филм -The Corporation. Там показаха един град в Латинска Америка (не помня кой точно и къде точно), където корпорация от Сан Франсиско САЩ е вземала правата (концесия?)върху водата в този град (включително и дъждовната!!!??). Хората казват -работя за два долара на ден и един плащам за вода. Нещата стигат до бунт! И какво? Правителството праща войска срещу народа си (сериозно там ги трепеха хорицата), за да защити “правата” на корпорацията. Натам ли вървим? Сега доставчиците, утре нас? И само да защитим кожодерите наречени корпорации.
  “The VCR is to the American film producer and the American public as the Boston strangler is to the woman home alone.
  Jack Valenti, Testimony to the US House of Representatives, 1982”
  Не е от вчера войната която водят корпорациите срещу хората.
  В България нещата придобиват още по-уродлив вид.
  На “Славейков” може (преди 2 седмици бях да купвам едни сборници по математика естествено издадени преди 20-25 г. защото днес никой не издава.) и с очите си видях как Офис 2007 се продава за 20 лв. най- открито. Тези хора явно са под закрилата на пазителите на реда и законността. Защо си направете извода сами. Въпроса ми е по-скоро риторичен. Как един родител днес може да образова децата си, ако за да може това дете да стъпи на краката си трябва да инвестира по една средна годишна заплата почти всяка година и то до завършване на средно образование. Ами после – един аутокад струва близо 10000 лв. (проверих в мрежата). Ами самото образование? Един мой познат ми каза – Лъчезар Димитров ми предложи работа в Отава или Осло. Аз избрах село Осло, а не град Отава. Защото имам син, а висшето в Отава е 20-25000$ на година а в Осло е $80. Нима моето правителство иска да обрече децата ми да станат сервитьори, камериери, чистачи или изкопчии, правейки образованието все по-лошокачествено и недостъпно за СРЕДНИЯ гражданин? Виждам такава тенденция.
  Кого всъщност обслужва ГДБОП? И въобще, без да вниквам във високите материи които вие обсъждате, как може да наричаш “престъпник” човек който не е престъпил закона и НЕ е осъден? А в същото време наркодилърите са “заподозрени” или “следствени”. Верно е, че технологиите изпреварват правото, но нали са затова. Всички телекомпании навремето кандисаха информация да се транслира по техните мрежи стига само да няма пренос на “глас”. Все едно сега да забраним или филтрираме Skype защото пречи на бизнеса на БТК. М/у другото дом. ми телефон е поскъпнал за няколко години почти ДЕСЕТОКРАТНО.
  Малко нещо безразборно ги редя, ама на прима виста и от сърце. Извинявайте ако е дълго, но за първи път пиша в блог.
  P.S.
  Home cooking is killing the restaurant industry!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: