Европейски парламент: наказателни мерки срещу пиратството

Утре Правната комисия на Европейският парламент обсъжда  проекта за Директива за наказателни мерки за защита на интелектуалната собственост. Националните мерки се хармонизират, тъй като борбата с пиратството е наднационален въпрос.

Естествено, срещу правата на авторите стоят правата на потребителите и идеите за гражданска отговорност, защитавани например тук.

2 thoughts on “Европейски парламент: наказателни мерки срещу пиратството

  1. не се отваря документа. възможно ли е да резюмирате?

  2. nellyo says:

    Аз го отварям, но още един адрес:
    http://action.ffii.org/ipred2

    С анализи.
    Чиста хармонизация. Особеността е в това, че Общността по начало не хармонизира наказателни мерки, това ще й бъде за втори път след наказанията за замърсявания на околната среда – така че на пиратството се гледа много, много безкомпромисно.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s