Гласуването в ЕП

banner.jpg
Гласуването на IPRED2 в ЕП наближава. При Йовко има възможност за подкрепа на искането до ЕП за стесняване на обхвата на директивата (следователно на действията, които България ще е длъжна да предвиди в своя Наказателен кодекс) и максимална прецизност на дефинициите.

В частност става дума как ЕП ще гласува текстове като:

Държавите-членки гарантират, че всяко умишлено нарушение на право на интелектуална собственост, извършено в търговски мащаб, както и помагачеството и подбудителството към извършване на нарушение се квалифицират като престъпления.

„нарушение в търговски мащаб” означава всяко нарушаване на дадено право на интелектуална собственост, извършено с цел извличане на икономически или търговски облаги, с изключение на действията, извършени от частни потребители за лично ползване и с нестопански цели;

“умишлено нарушение на право на интелектуална собственост” означава нарушаване на това право, извършено с пряк или евентуален умисъл с цел извличане на икономическа полза в търговски мащаб.

 


*

Преводът на доклада е на службата към ЕП, ето изходният текст на български език тук. Повече анализи на хода на проекта има например тук – вижда се кои внесени предложения са останали неподкрепени.

Hова информация.

 

2 thoughts on “Гласуването в ЕП

  1. sawo says:

    И какво излиза?Умишленото нарушаване на авторското право непременно е с търговска цел?Ако имам за цел да ползвам софтуера за лични цели то тогава аз нарушавам авторското право неумишлено?

  2. nellyo says:

    Неправителствените организации вече коментират, че има нужда от по-ясни редакции. Това е едната цел.

    Както гледам, другата цел на акциите е да се стеснява кръгът от деяния – да се извадят от обхвата някои права на ИС, да се извади личното ползване, сега се води борба да се извади помагачеството и подбудителството и т.н. Засега не успяват да спрат текста като цяло на някакво правно основание – напр. че ЕО няма компетентност да хармонизира наказателно право, но опитите продължават.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: