Съветът (19-20 април) ще решава за враждебната реч – какво казва България?

Както се вижда от дневния ред (с.3) на Съвета по Правосъдие и вътрешни работи и както EUObserver отбелязва днес, след 6 години ЕС е близо до приемане на решение за т.нар. враждебна реч – подбуждане към насилие и омраза на основание на раса, цвят, религия, произход. Актът ще засяга и друг още по-сложен кръг въпроси – да се криминализира ли оценката на исторически събития (напр.Холокост), както това вече са направили Германия и Австрия, но не и Великобритания.

Темата е сложна, затова и решаването отнема години на Съвета. Страните се различават помежду си и със САЩ, където точно в момента също се обсъжда може ли (позволява ли първата поправка) да има предвиден затвор за реч. Европа по други поводи е заставала на противоречиви (и разделени) позиции по темата.

Четири страни – Полша и прибалтийските страни – продължават да настояват за включване на сталинизма в решението – като акт на геноцид.

И България трябва да има позиция, сигурно вече сме готови за Съвета и се знае какво ще каже българският министър (Петков или Петканов) там. Включително за оценката на сталинизма (макар че това не е логическият център на акта, е симптоматика).

Този Съвет ще гледа и други важни въпроси (ROME I u ROME IIІ и т.н.). Може би е време да започнем да знаем какво говорят министрите на съветите. Сега научаваме пост фактум, от сайта на Съвета.

*

Решението за расизма и ксенофобията (съобщение), EUObserver  за Съвета тук
Съобщение за пресата – основни резултати. България е била представена от зам.министъра на правосъдието Маргарит Ганев.

По деликатния въпрос за сталинизма в протокола има такъв обяснителен абзац общо за тоталитарните режими:

The Framework Decision is limited to crimes committed on the grounds of race, colour, religion, descent or national or ethnic origin. It does not cover crimes committed on other grounds e.g. by totalitarian regimes. However, the Council deplores all of these crimes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s