IPRED2

Идва седмицата на първото гласуване на IPRED2, новата директива за наказателни мерки срещу пиратството. Проектът върви трудно (накратко историята), дава път на много интереси и няма особено място за импровизации. На страната на потребителите, с подкрепата на Макс Планк Институт, анализ извършва EFF – Europe, и EBLIDA се е появила, европейските библиотеки. (И други.)

Какво казват те: да се стесни обхватът на криминализирането, да се запишат недвусмислени и ясни за прилагане норми. Само умишлените нарушения – без опити, помагачество и подбудителство. Само в търговски мащаб.

Подкрепящите позициите на EFF е добре да се опитат да подкрепят и изричен рецитал (както беше формулиран след рец.10):

Нетърговският обмен на файлове между физически лица се изключва от приложното поле на настоящата директива.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s