301

Както всяка пролет, и тази Търговският представител на САЩ изпълни задължението си по специалния раздел 301 на Търговския закон и издаде своя 2007 SPECIAL 301 Report – списък на страните, които остават приоритетно за наблюдение (12) или просто ще бъдат наблюдавани (30) поради нарушения на интелектуалната собственост.

Тази пролет България, член на ЕС, не е в двата списъка по 301 (въпреки препоръката на IIPA). Пресата свързва това частично с членството в ЕС, частично със създаването на позиция Регионален координатор за защитата на интелектуалната собственост (IPLEC) за Източна Европа, с офис в София.

Ето как е било миналата пролет, когато интелектуалната собственост беше в червената зона на мониторинговия доклад на ЕК.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: