САЩ: телевизорите – с бележка

FCC задължи търговците, предвид скорошното (2009) прекратяване на аналоговото наземно разпространение на програми в САЩ, да означават приемниците, които ще изискват допълнително устройство за приемане на наземна цифрова телевизия, с предупреждение: “този приемник ще иска конвертиращо устройство след 17 февруари 2009, за да приема наземна телевизия”.

Регулаторът обсъжда мерки и за абонатите на кабелни мрежи – те, разбира се, също са засегнати от цифровия преход.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s