Viacom v Google: становището на Google

Вчера Google напълно отхвърли обвиненията за нарушения на YouTube. Според защитата , законът (DMCA) не предвижда отговорност за хостинг, ако се прекрати достъпът до пиратски материали веднага след уведомяването от носител на права за конкретното нарушение. Обратното би означавало да се иска мониторинг върху цялото съдържание, а DMCA не предвижда такова задължение на доставчиците на услуги.

Лесиг намира причините в решението Грокстър, което според него създава правен хаос:

В решението Grokster съдът разшири обхвата на отговорността както никога дотогава – и за предоставяне на технология, чрез която може да се причини нарушение на авторски права.

Viacom знае, че няма да намери политическа подкрепа в Конгреса за подобно законодателно решение и се опитва да го получи от съда, пише Лесиг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s