IPRED2 : Парламентарна резолюция от 25 април (бг)

Проектът на Директива за наказателни мерки в борбата с пиратството (IPRED2) продължава хода си към Съвета. Към това твърдение – две пояснения: (1) какъв е проектът и (2) какъв е ходът.

(1) Какво прие Европейският парламент на 25 април т.г. по проекта на IPRED2 (на български език) и как изглежда консолидираният текст.

(2) Каква е процедурата по 251 ДЕО [codecision], сега проектът е стигнал до т.2  и  заминава за Съвета.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s