Финансови санкции при неизпълнение на общностното законодателство

Във връзка с началото на санкционни процедури срещу България се обсъжда както процедурата (ще ни осъдят ли), така и евентуалният размер на финансовите санкции.

[1] Процедурата е обяснявана, макар че все още не се различават добре мониторингови доклади на ЕК и значението им (заедно с темата за предпазни клаузи по Договора за членство), от една страна, и санкционни процедури при нарушение на общностното право, от друга страна.

Наистина, България е поканена в двумесечен срок да изпълни задълженията си по 54 мерки и да предотврати по-нататъшното развитие на санкционни процедури. Това е рутинна практика на Европейската комисия (2653 за 2005 г., от тях 29 на сто за ненотифициране), която не води директно към задействане на малка предпазна клауза по Договора за членство. По-пряка е връзката с евентуални финансови санкции – но налагането им зависи от това дали България ще изпълни задълженията си или ще остави нещата да стигнат до Съда.

[2] Методиката за определяне на размера на санкциите (от 2005 г.) е на базата на три критерия :

  • продължителност на нарушението,
  • сериозност на нарушението,
  • ефективност на превенцията (с оглед възспирането на бъдещи нарушения, функция от параметрите на конкретната държава).

За определяне на финансовата санкция се използва формула на основата на пропорционалността (колко е голяма държавата и развита икономиката й – N фактор, определян чрез броя на гласовете в Съвета и БВП). Все пак колко? Трябва да се смята:

Dp = (BfrapxCsxCd) xN

where: Dp = daily penalty payment; Bfrap = basic flat-rate amount “penalty payment”; Cs = coefficient for seriousness; Cd = coefficient for duration; N = factor taking into account the capacity to pay of the Member State concerned.

Примерни санкции (по старата методика om 1996, вече се допуска и определена глобална сума):

  • Германия (подпочвени води) – 264 000 евро на ден
  • Германия (повърхностни води) – 158 400 евро на ден
  • Италия (отпадъци) – 123 900 евро на ден
  • Италия (йонизиращи лъчения) – 159 300 евро на ден

(Казваха “Не ми върви математиката, затова записах право”, идват времената на  “Не ми върви математиката, затова не мога да запиша право”.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s