Договор за реформата

Това е заключителният документ от срещата на 21-22 юни. В приложение към него е мандатът, който Европейският съвет дава на Португалско председателство да изготви проект на договор, който да замени Договора за Конституция за Европа. Има и информация по процедура (какво следва), и по същество (в какви граници да се изменя първичното право).

Европейският съвет настоява за Междуправителствена конференция, изготвяне на договор до края на годината и влизане в сила преди изборите за Европейски парламент през 2009.

Договорът за реформата ще измени и ДЕО (включително името на този договор, който вече ще бъде Договор за функционирането на Съюза), и ДЕС (предвиждат се само допълнения).

ЕС ще стане юридическо лице, но в рамките на предоставената от страните компетентност, без първична воля. Това ще бъде записано в Декларация, която Междуправителствената конференция ще приеме.

Върховенството на правото на ЕС ще бъде потвърдено с Декларация, която ще се позовава на значението на съдебната практика.

Отново се вижда значението на избора на думи, в които да се поднесат приемливо някои (иначе) едни и същи идеи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: