Конвенция на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална експлоатация

Публикуван е проект за Конвенция на Съвета на Европа, заедно с обяснителен доклад, за защита на децата от сексуална експлоатация. Проектите са разгледани на сесията на Комитета по наказателноправни проблеми (European Committee on Crime Problems, CDPC) към СЕ на 21-22 юни.

Член 20 и 21 са посветени на криминализирането на детска порнография и, отделно, на криминализирането на използване на деца в порнографски изпълнения.

Ако България се присъедини към Конвенцията (когато текстът е в окончателен вид и се премине към приемане), след влизането й в сила тя ще стане действащо право тук.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: