BSkyB + 17.9 на сто от ITV = повече от допустимото?

BSkyB на Мърдок купи 17,9 на сто от акциите на ITV.

Законът за телекомуникациите (2003) определя праг на придобиване 20 на сто и формално е спазен. Има обаче и паралелни прагове (напр. за пазара на печатни медии), които изглеждат заплашени от придобиването. Това е извод и на конкурентния регулатор, и на конвергентния регулатор Ofcom, според които сделката ограничава конкуренцията и се отразява върху медийния плурализъм.

По тази причина конкурентният регулатор съобщава, че се налага анализ не само на икономическите ефекти  от конкретната сделка, но и върху ефектите за позицията на Мърдок на британския медиен пазар и за медийния плурализъм. Срокът за завършване на анализа е ноември  2007  и в резултат може да се препоръча на BSkyB да продаде или да намали дела си в ITV.

Цялата история.

Мърдок е в процес на преговори за приодбиване на Dow Jones в САЩ, по подобен начин има резервираност – главно заради рисковете за редакционната независимост на Wall Street Journal, повече  тук и тук.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s