Председател на КРС: парламентарен контрол

Иван Иванов пита, министър-председателят отговаря:

[1] Министерски съвет ще вземе решение и ще предложи председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в достатъчно кратки срокове.
[2] Георги Александров, който до януари имаше мандат като председател на КРС, беше уволнен от предишното правителство. Той беше възстановен от сегашното правителство въпреки редицата възражения, в т.ч. и на коалиционен партньор, тъй като беше ясна политическата воля на единия от партньорите.
[3] Без съмнение има много интереси в телекомуникациите и съобщенията и те се проявяват и в парламента. Върху народните представители е оказвано влияние при обсъждането на Закона за електронните съобщения.
[4] Правомощията за назначаване на председателя на КРС са на Министерски съвет, а инициативата трябва да бъде на министър-председателя, определянето не е на базата на политически договорености между партньорите в коалицията.

[5] В настоящия момент на трима от членовете на КРС, един от които е заместник-председател на комисията, мандатът не е изтекъл. Те формират мнозинство и могат да взимат решения от името на комисията.

Новини различни. За какво става дума изобщо? За какви закони и за какви съдебни решения – извольте шутить.

Коалиционен партньор запазил Александров на поста председател след възстановяването му от ВАС, а не принципът на мандатността в закона, нито съдебното решение на ВАС, както човек би помислил.

В момента КРС е от трима действащи членове, следователно законният състав според Станишев не включва председателя – а той какво извършва там?

*

И още – Станишев не е казал кой точно, според него, оказва влияние върху народните представители, затова ще четем блогове: БТК – на части, Николай Горчилов

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s