Европейската комисия: за по-добро регулиране

Обявява се създаването на нова група, създавана с цел да се борим с административните пречки на наднационално равнище – днес в OJ.

 Групата следва да съветва Комисията относно програмата за действие, и по-специално относно мерките за намаляване на административните тежести, предложени от консултантите, посредством интернет консултации и работни семинари

Комисията ще публикува в интернет всяко резюме или заключение, произтекло от работата на групата.

В България борбата с административните пречки не е спирала, както се казва. Не е имало ден да не броим режимите и да не ги редуцираме и оптимизираме.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: