Втори протокол за поправка на Договора за присъединяване

Преди половин година в Официален вестник на ЕС (L 149/18 ) излезе Протокол за поправка на Договора за присъединяване.

Десет страници текст, подписан на 30 април 2007 г., необнародван в българския Държавен вестник – но в самия Договор за присъединяване само за актовете на институциите се предвижда изрично да се обнародват в Официален вестник. Първичното право би следвало да се обнародва в ДВ. (предположения)

На 23 ноември 2007 Втори протокол за поправка на Договора за присъединяване се появи този път в Държавен вестник ( а не в OJ). В приложение към Втори протокол е нито повече, нито по-малко Протокол за поправка, подписан на 30 април 2007 г. – същият този/онзи необнародваният досега в ДВ.

Чудни ефекти – Първи протокол е анекс към Втори протокол, Първи е обнародван там, Втори – тук, а също в ДВ имаме обнародвани поправки в Договора от Ница, без да е обнародван самият Договор от Ница.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s