Харта на основните права на ЕС и разяснения

Днес е обнародван текстът на Хартата и  разясненията към него –   “ценно средство за тълкуване, което е предназначено да изясни разпоредбите на Хартата”.

8 thoughts on “Харта на основните права на ЕС и разяснения

 1. Evergreen says:

  Поредният акт, който само декларира вече признати права и свободи.
  Има няколко неща, които обаче ми харесват:
  1. Достойнството е преди правото на живот.
  2. Ясно се определя какво означава “право на живот”.
  3. Правото на неприкосновеност в областта на медицината.
  4. Признаване на академичната автономия. 😀 А дано да се схване правилно в университетите, а и от народните представители.
  В общи линии има някои интересни неща, които могат сериозно да изненадат Конституционния ни съд… 😉

 2. nellyo says:

  Член 41
  Право на добра администрация
  1. Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите,
  службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок.

  2. Това право включва по-специално:
  а) правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална
  мярка, която би имала неблагоприятни последици за него;
  б) правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;
  в) задължението на администрацията да мотивира своите решения.

 3. lilly says:

  Nelly, благодаря ти за извадката! Моля се това да бъде ратифицирано от парламентите възможно най-скоро, защото наскоро имах лош опит, но ето че сега мога да си търся правата въз основа на тази харта. …..

  …..

  И все пак – добре, че не съм се родила англичанка или полякиня, 😀

 4. Evergreen says:

  Тя Хартата не е част от Конституцията и няма да има нужда да се ратифицира.
  Пък и какво толкова ново, което до този момент го е нямало е включено в нея?

 5. lilly says:

  Да, Нели – точно това имах предвид. Но разбрах, че и до сега Съдът в Люксембург се е позовавал на нея, без да е в сила. Евъ:грийн, няма вече такова понятие Конституция за Европа, имаме Договор от Лисабон. Има много нови неща; освен което Нели спомена – Хартата предвижда защита на личните данни, право на добра администрация и достъп до документи, които те засягат. Дори и абсордно звучащите клонирания, евгенестични експерименти, забрана за печалба от тялото са си крачка напред в сравнение с Евроконвенцията за правата на човека. Но това, което е по-важно е, че тя важи при прилагането на европейското право, което и без туй е толкова навътре навлязло в страните … !!! Така, че не е голяма философия човек да прилага Хартата в ежедневния живот, стига да я познава …

  ……

  … А, и да влезе час по-скоро в сила.

 6. Evergreen says:

  Да, за Договора от Лисабон ставаше дума, но Хартата не е част от Договора. Ние си прилагаме правото на ЕС и за съжаление не е необходимо такива актове да си ги ратифицираме. Те са с приритетно действие дори и пред Конституцията, затова и преди казах, че Конституционният ни съд ще е доста затруднен с тази Харта.
  Що се отнася до новите положевния… Забрана за евгенични експерименти е международно регламентирана от края на Втората световна война, което не пречи на нито една съвременна конституция да допуска ескперименти с хора, след тяхното писмено съгласие (срвн. българската например).
  Забраната за печалба от тялото пък отразява принципи, прокламирани преди повече от век – забраната за продажба на хора (доста превратно възприемана от футболните федерации всъщност, които все издават правила за “покупко-продажба” на футболисти). Донорството и трансплантацията пък са законово регламентирани във всички съвременни държави.
  И добрата администрация и достъпът до информация за неща, за които има тонове международни актове и национални закони.
  Идеята на Хартата е ЕС също да си има каталог на основните права, да се демонстрира, че Общността не се гради единствено на икономически интереси, а и на защита на гражданите. Наистина, има някои нови формулировки, които обаче изразяват добре известни истини…

 7. lilly says:

  Евъ:грийн, виждаш ли самият (самата) ти колко добре си подготвен(а)и ерудиран. Защо не напишеш нещо по въпроса или анализ в блога ти. Ще го прочета с интерес.

 8. Evergreen says:

  Lilly, само изказвам лично мнение. 😉 Дано да има позитивен ефект тази Харта… 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s