Франция: видеоигри

Европейската комисия е одобрила мярка на Франция за държавна финансова подкрепа на производството на аудиовизуални произведения – видеоигри. Подпомага се само производство на видеоигри, които отговарят на критериите за оригиналност, качество и принос към културното многообразие – в съответствие с изключението, предвидено в ЕО за подпомагане на културата.

One thought on “Франция: видеоигри

  1. longanlon says:

    Отново държавни субсидии. И отново във Франция. Защо ли не се учудвам?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s