Съд на ЕО: C-275/06 Promusicae

Очакваното решение по делото Promusicae е произнесено:

Общностното право не задължава държавите‑членки да предвидят задължение за разкриване на лични данни в рамките на гражданско производство, за да осигурят ефективна защита на авторското право.

Promusicae е испанско сдружение с нестопанска цел, включващо производители и издатели на музикални и аудиовизуални записи. То сезира испанските съдилища с искане да се разпореди на Telefónica да разкрие самоличността и адреса на определени лица, на които последното доставя услуги, свързани с достъп до Интернет, и чийто „IP адрес“, дата и час на връзката са известни. Според Promusicae тези лица използват програмата за обмен на данни KaZaA („peer to peer“ или „P2P“), позволяваща достъп в споделените файлове на личния им компютър до звукозаписи, върху които членовете на Promusicae притежават имуществени права на използване. Ето защо то моли да му се съобщят посочените по-горе сведения, за да може да предяви граждански искове срещу заинтересованите лица.

Telefónica поддържа, че съгласно испанското законодателство съобщаването на търсените от Promusicae данни е разрешено само в рамките на наказателно разследване или с оглед да се гарантира обществената сигурност и националната отбрана.

Испанската юрисдикция отправя запитване до Съда на Европейските общности за това дали общностното право задължава държавите-членки да предвидят задължение за съобщаване на личните данни в рамките на гражданско производство, за да осигурят ефективна защита на авторското право.

Съдът: Не.

*
(Източник: Преслист на Съда на ЕО)

6 thoughts on “Съд на ЕО: C-275/06 Promusicae

 1. Alex Zvezdev says:

  браво, дали е валидно и за нас, за БГ?!?

 2. refugee says:

  Интересно е дали, при подобен случай, българските ISP-та ще защитят интереса на потребителите си.

 3. nellyo says:

  Със сигурност.

  Въпросът е в това, че ако нарушенията се криминализират, положението се променя.
  Проблемът IPRED2 на общностно равнище.

  Въпросът, на второ място, е в това, че пар.55 и 56 са “балансирани” с пар.54: “Ето защо следва да се заключи, че Директива 2002/58 не изключва възможността държавите-членки да предвидят задължение за разкриване на лични данни в рамките на гражданско производство.”
  Което лишава решението от категоричността, която очаквахме, по отношение на прилагането на национално равнище.

 4. lilly says:

  Е преди параванът се наричаше опасност от тероризъм, сега авторско право …

  Но влизаме бавно и сигурно в правия път.

 5. nin says:

  Много полезен и добре списван блог!
  Благодаря Ви, че го поддържате!
  Дано се появят още като него и на други теми!

 6. lilly says:

  Да, така е. Блогът на Нели е учебник, според мен, въпреки че се занимавам в съвсем друга сфера. Комплименти!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: