За въвеждането на директива 2006/24/ЕО

Европейските експерти в областта на личните данни (РГ 29) реагираха на директива 2006/24/ЕО за запазване на трафичните данни със специално становище. То е интересно в светлината на транспонирането на 2006/24/ЕО в България, защото коментарите тук в последните дни го възпроизвеждат. Според това становище, от държавите се изискват гаранции и особена грижа (най-малко) относно:

1) Прецизно определяне на целта, заради която се запазват трафичните данни. “Сериозно престъпление” (термин от директивата) ясно и точно да се дефинира.
2) Прецизно определяне на процедурата за достъп – достъп да имат само съответните органи, техният изчерпателен списък да бъде публичен. Всяко ползване да се регистрира и контролира.
3) Минимизиране на предвидените за запазване данни.
4) Събраните данни да не се използват за извличане на повече информация, вкл. за други лица извън предмета на конкретното разследване (data mining) .
5) Достъпът да подлежи на съдебен или независим контрол (on a case by case basis).
6) Да не се допуска доставчиците на услугите да използват трафичните данни (запазвани по реда на директивата) за други цели, особено за свои цели.
7) Данните за бизнес нужди да са разграничени от данните за нуждите на изпълнение на директива 2006/24/ЕО. Да се предвидят по-конкретни технически и организационни мерки за сигурност.

Идеите на директивата бяха записани отначало в проект за рамково решение, но впоследствие бяха оформени като директива, по която Ирландия и Словакия гласуваха против. На това основание Ирландия иска от Съда на ЕО анулиране на директивата.

Срокът за въвеждане на директивата от страните от ЕС изтече на 15 септември 2007. Макар и да отлагат, доколкото и където директивата позволява (за интернет), държавите я въвеждат.

И България отлага – декларация [ PDF]

Германия е една от страните, в които директивата се посреща без ентусиазъм. Законът, който влезе в сила на 1 януари, се оспорва пред Конституционния съд за противоконституционност. Ето и жалбата (150 страници).

В същата посока (сигурност) идват нови мерки, ограничаващи правата на гражданите. Например България (разбираме от изказванията на Р.Петков) е твърд защитник на договора от Прюм, за който очевидно предстои да се говори (вж обсъждане в Европейския парламент).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: