Покана: eContentplus

 Покана за подаване на предложения за непреки действия в рамките на многогодишната общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа (Програма eContentplus(1)  
     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: