Новата инициатива на Лесиг

Ще променя начина на вземане на решения и вероятно законодателния процес. Представителната демокрация му се вижда недостатъчно ефективна. Иска да използва повече гражданска инициатива и гражданска енергия, като залага на идеите на уикипедия. Ето тук за проекта  Сhange congress.

И повече 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s