Дадено теле е вързано, когато

В днешния OJ има решение на Съда по преюдициално запитване – какво значи “вързано”, в случая вързано теле. По смисълa на директивата за вързаните телета.

Ето и заключението на Cъда на ЕО:

По смисъла на Директива 91/629/ЕИО относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата, в редакцията й след изменението с Решение 97/182/ЕО, дадено теле е вързано, когато е държано на връзка, независимо от естеството и дължината на тази връзка, както и от причините, поради които животното е вързано.

Ако се тълкува разширително и прилага по аналогия, дефиницията отваря път към нови светове.

6 thoughts on “Дадено теле е вързано, когато

 1. Ани says:

  Това е велико! Трябва да им се подават повече изрази за тълкуване, вижда се, че съдът има повече потенциал от БАН…

 2. nellyo says:

  Велико, велико…сигурно в някои страни са казали “моите телета ви приличат на вързани, но те фактически не са, защото връзката е твърде радостна за тях и изцяло в техен интерес”.

 3. Юнуз says:

  На мен ми се струва, че съдът не си е свършил работата 🙂

  Това, което се предлага, е много тясно езиково преформулиране, което има потенциала да улесни постигането на инсайт относно намерението на законодателя, но оставя това само във възможност. Т.е. не стига до същинско тълкуване. Съдът би трябвало да изтълкува какво именно значи “връзка”. За сметка на това, се вкарва допълнителна неяснота относно значението на израза “държано на…”.

 4. nellyo says:

  Ето го решението, вижте сам, все пак то решава конкретна задача – дали забраната се отнася само до вериги (връзки с метално естество), има ли значение, че е за целите на храненето с мляко, както и най-хубавият въпрос: ако пише ааа, може ли да прилагаме закона така сякаш пише ббб (очевидно може – тук изясняват/подменят значението на холандската дума през другите езикови версии).

  А пък и Александър Арабаджиев е докладчик.

 5. longanlon says:

  а съвсем друг е въпросът дали Европейският парламент е институция, създадена за да се занимава с връзването на телета, нали…

 6. nellyo says:

  Само погледни дневния ред за идващата седмица и ще видиш с какво ли не се занимава

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: