ЕС: защита на данните на пътниците

Днес в Официален вестникСтановище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложението за регламент относно данните на пътниците в компютъризирани системи за резервация (изисквания за кодекс за поведение)

“Текстът уточнява някои разпоредби на Директива 95/46/ЕО: по-специално се предвиждат ограничен срок за архивиране на личните данни извън КСР (72 часа) и унищожаване на информацията след изтичането на три години, както и ограничени условия за достъп, свързани с първоначалната цел на обработването (разрешаване на спорове за сметки). Предвидена е също прозрачност на обработването, с посочване от страна на абоната на данните за контакт на системния оператор и информация относно
упражняването на правата на достъп.”

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s