Наредба 40 – практиката опроверга ВАС или как са открили бумеранга

Наредба 40 за прилагането на ЗЕС предвижда проследяване на трафици, като за телефоните е в сила, а за интернет влиза в сила през 2009. Наредбата е атакувана пред ВАС и  тричленен състав на ВАС се произнесе в полза на Наредба 40, приемайки, че:

Достатъчна гаранция е, че данните, запазени в съответствие с Директива 2006/24/ЕО, се предоставят само на компетентните национални органи (съд, прокуратура, разследващи органи, служби за сигурност) в специфични случаи и в съответствие с националното право,  е изискването същите да се предават само по писмено искане на национални органи.

Днес ръководителят на ДАНС е отстранил директора на дирекция “Вътрешна сигурност” в агенцията Владимир Писанчев. Причината, така както е съобщена пред парламентарната вътрешна комисия:

Сертов  е разпоредил на Владимир Писанчев да провери изтичането на информация към анонимния сайт Опасните. Писанчев е приложил Наредба 40 и е изискал разпечатки за телефонните разговори на определени лица, вкл. депутати. След скандала – едва след скандала (а ако Дончева не беше поискала да погледне в базата за собственото си проследяване?) – Писанчев е отстранен, защото не е успял да убеди Сертов, че е имало “оперативна необходимост” за проследяване.

Реакцията на Сертов е признание, че гаранциите в Наредба 40 за правомерно проследяване, обратно на мнението на съда, не са достатъчни. Всъщност гаранции в наредбата няма. Служители на ДАНС са можели и могат да се намесват в личната сфера непропорционално и безконтролно, защото подзаконовият акт допуска такава намеса – и засега не се знае в колко точно случая има искани разпечатки без оперативна необходимост. Има хипотеза, че така крилото на Румен Петков в БСП проучва крилото на Румен Овчаров начело с него.  Защо? Защото могат.

Предстои произнасяне на петчленен състав на ВАС.

*

Оптимистично интервю от днес: Министър Тачева съобщи, че за разпечатките ще се отнася редът за СРС. За който извод беше нужен горчивият опит на Татяна Дончева. Прав е Лонганлон, каква държава сме: до вчера имаше пълно високомерие към тревогата за проследяването, а днес  – днес разбираме как аборигените са открили бумеранга.

14 thoughts on “Наредба 40 – практиката опроверга ВАС или как са открили бумеранга

 1. Алекс says:

  На чужд гръб и сто тояги са малко.

 2. albert venn dicey says:

  Аз мисля, че решението на ВАС е погрешно, но не мисля, че критиката му улавя грешката. Когато то казва, че е “достатъчна гаранция е, че данните, запазени в съответствие с Директива 2006/24/ЕО, се предоставят само на компетентните национални органи (съд, прокуратура, разследващи органи, служби за сигурност) в специфични случаи и в съответствие с националното право – изискването същите да се предават само по писмено искане на национални органи.”, то няма предвид фактическото състояние на нещата и възможността за злоупотреби, а, че според съда (погрешно според мене) то съответства на минимално необходимите гаранции според националното право.

 3. nellyo says:

  “според съда (погрешно според мене) то съответства на минимално необходимите гаранции според националното право.”

  Разбирам. Според мене тезата за достатъчността се опровергава от текущата практика – а вие имате и нормативни аргументи. Ще ги споделите ли.

 4. longanlon says:

  както казаха коментиращите в блога ми по въпроса, не виждам защо са уволнили човека:
  1. това следене на разговорите е законно, има си вратичка, точно тия депутати са я гласували
  и
  2. нали целта на ДАНС е да следи и лови престъпници – а от депутатите по-големи престъпници къде?

 5. albert venn dicey says:

  По-голямата вероятност е петчленният състав да прекрати делото поради липса на правен интерес. Новата практика на съда по чл. 186 изисква доказване на правен интерес и понеже юридическото лице с нестопанска цел – фондация или сдружение не можа да докаже правен ЛИЧЕН интерес от обжалването на подзаконовия нормативен акт – да са засегнати или застрашени НЕГОВИ (на ЮЛНЦ) права, свободи и интереси.
  Вж. опр. 2505-2008-5 чл. с-в, II колегия; опр. 7563-2007-5 чл. с-в, II колегия; опр. 12669-2007-III о. и др.

  Да цитирам едно прекратително определение:
  “По смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и регистрирания предмет на дейност Асоциацията не е производител на лекарствени продукти, не е притежател на разрешение за употребата им, нито търговец на дребно или лечебно заведение със стационар, затова обжалваната Наредба не създава за тази организация задължения за заявяване и регистриране на цените на лекарствата, не засяга, нито може да засегне пряко правата и интересите на тази организация с идеална цел. Обстоятелството, че Наредбата засяга правата на фармацевтичните производители, сдружени в Асоциацията, е без значение, тъй като сдружението с идеална цел не е процесуален представител на производителите на лекарства.”

  Делото срещу Наредба 40 следва да се прекрати и да се заведе повторно, не от името на някакво NGO, а от името на физическо лице, притежаващо компютър и имащо достъп до интернет и съответно застрашено от разпоредбите на наредба 40.

 6. nellyo says:

  Мислех, че ще развиете аргументи по същество за минимално необходимите гаранции, а не по допустимост. Нищо й няма на допустимостта.

 7. Натрупана е власт и богатство с престъпления, които трябва да бъдат опазени някак. Едва ли нещо ще бъде оставено на случайността – нито решението на ВАС, нито дори изборите.

  Трябва да се стягаме, защото иде путинизъм.

 8. nellyo says:

  Как, Дзвер, да се стягаме? Но не го пиши тук и не ми се обаждай по телефона.

 9. albert venn dicey says:

  “Мислех, че ще развиете аргументи по същество за минимално необходимите гаранции, а не по допустимост. Нищо й няма на допустимостта.”

  Именно допустимостта я няма. Но щом искате аргументи за минималните гаранции по същество, те са същите общо-взето както тези на адвокат Кашъмов – нарушен е чл. 32, ал. 2 и чл. 34 от КРБ и чл. 8 ЕКПЧ. Само че нарушението според мен се състои не в несъответствието на Наредбата със ЗЕС, законите и КРБ, а несъответствието на самия закон – ЗЕС, който е делегирал възможността за създаване на подзаконова уредба – с КРБ. Следователно ВАС трябва да спре производството по делото и да поиска от Конституционния съд да обяви противоконституционността на ЗЕС. Стане ли това и обяви ли противоконституционността Конституционния съд, Наредбата ще падне автоматично.

 10. nellyo says:

  По допустимостта се разбрахме – вие смятате, че я няма, аз бих защитавала, че я има и че на плоскостта на комуникационните права и юридическо лице може да е легитимирано, Конст. съд го е казал изрично.

  Аз също бих поддържала теза за противоконституционност на ЗЕС, предвиждащ да се регламентират ограничения в подзаконов акт. Но това не отменя възможността да се обсъжда и установи несъответствието на подзаконовия акт с изискванията на по-високите по степен актове.

 11. albert venn dicey says:

  “По допустимостта се разбрахме – вие смятате, че я няма, аз бих защитавала, че я има и че на плоскостта на комуникационните права и юридическо лице може да е легитимирано, Конст. съд го е казал изрично.”

  Разбира се, че би могло да бъде легитимирано. Ако то е подслушвано, разпечатвани са негови мейли и пр. или съществува опасност да бъде подслушвано, да бъдат разпечатвани негови мейли и пр. НЕГОВИ, НЕ ЧУЖДИ. Никой не може да брани чужди права, свободи или законни интереси, освен ако изрична разпоредба на закона не му позволява. Такава понастоящем с оглед интересуващия ни случай – обжалване на подзаконов нормативен акт, засягащ права на физически лица, от юридическо лице с нестопанска цел, няма.

  “Аз също бих поддържала теза за противоконституционност на ЗЕС, предвиждащ да се регламентират ограничения в подзаконов акт. Но това не отменя възможността да се обсъжда и установи несъответствието на подзаконовия акт с изискванията на по-високите по степен актове.”

  Напълно съм съгласен.

 12. Можем да спестим пари от закуски и да си купим bTV. Това може много неща да подобри в държавата.

  Докато съберем нужната сума, можем да ползваме сигурни комуникации и да се държим сякаш сме в действащ комунизъм.

 13. Donder says:

  Может быть это не мое дело, но я бы уже за 3 ваших последних поста поместил бы ваш блог на первые строчки в ленте Яндекс блогов

 14. friender says:

  Отлично написано.
  А главное хорошо разжевано

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s