Концентрация: Кейбълтел, ЕКМБ

Концентрацията на кабелния пазар продължава. Собственикът на Евроком Кабел Мениджмънт България придобива Кейбълтел.

От регулаторна гледна точка концентрацията премина през  решения на Комисията за защита на конкуренцията,  Капитал проследява пътя на сделката.

Някои изводи от последното решение: на пазара ще се установи участник с господстващо положение в платената телевизия. Но това се смята за временно, защото IPTV и цифровата телевизия още не се приемали за реални алтернативи.

Според КЗК, известни са обяснимите страхове на конкурентите от създаващите се условия за пазарно предимство, но “неудачно е да се защитават слабите играчи, доколкото по този начин целият пазар ще продължи да изостава”. А пък и така слабите “получават по-голям стимул за развитие”.

Това е поредното решение на КЗК, в което медиите се разглеждат изключително като индустрия, без оглед на спецификите на медиите и ограничителното влияние на концентрациите върху медийния плурализъм. Медиите наистина са индустрия –  но на терена на словото, свободата на изразяване и правото на информация. Слабите играчи, които КЗК смята за неудачно да защитава, са гласове – които изчезват един по един.

Накратко, освен гледната точка на инвеститорите и потребителите на услуги остава валидна и гледната точка на медийния плурализъм и гарантираното право на информация – и за съжаление тези две гледни точки не съвпадат.

 

Решение № 242/2008 г.
“Уайлд Маунтин Холдинг Б.В.”, Холандия, “Виком България” ЕАД, гр. София, и “Кейбълтел” ЕАД, гр. София – разрешава се концентрация
изтегли
 
Решение № 588/2008 г.
ФН Кабел Кооператиф У.А., Амстердам, Нидерландия (“FN Cable Cooperatief U.A., Amsterdamq the Netherlands”), “КейбълТел” ЕАД, София и “Виком България” АД, София – КЗК започва проучване
изтегли
Решение № 819/2008 г.
ФН Кабел Кооператиф У.А., Амстердам, Нидерландия (FN Cable Cooperatief U.A., Amsterdam the Netherlands), „Кейбъл Тел” ЕАД, София и “Виком България” АД, София – разрешава се концентрация
изтегли

3 thoughts on “Концентрация: Кейбълтел, ЕКМБ

  1. Стойчо says:

    В Пловдив тези два оператора ще имат 95 процента от пазара!!!

  2. Стойчо says:

    .. става дума за кабелна телевизия, не за Интернет или телефония.

  3. nellyo says:

    Е да. И преди тази концентрация Пловдив не беше рай за плурализма.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: