СЕМ и изпълнението на задълженията по закон

Има интерес към развитията в последно време в СЕМ. Най-често въпросите са два: какво трябва да извърши СЕМ сега и има ли СЕМ право да предлага изменения в ЗРТ.

По мое мнение, гражданите и институциите изпълняват закона, такъв какъвто е. Така отговаря Евтим Костадинов, председател на Комисията по досиетата, не виждам възможност за друг отговор.

А да предложи отпадане на правната пречка за сътрудници – СЕМ, разбира се, може. Без това да е упражняване на законодателна инициатива в стриктен смисъл.  Още през 2002 членовете на СЕМ  Стефанова и Райчева са се въздържали при освобождаването на Веселин Стойков (някъде има неточно цитиране, че СЕМ като цяло е бил против освобождаването на Стойков – не, СЕМ е гласувал за освобождаване, но днешните членове на СЕМ от тогавашния състав са останали на становището си, още тук).

И след това освободените от ДАНС да се пренасочват към СЕМ, има толкова места за попълване.

3 thoughts on “СЕМ и изпълнението на задълженията по закон

 1. albert venn dicey says:

  А друг важен въпрос е: “Има ли право СЕМ да освободи въпросните свои членове?”
  Според мен не. Такова право имат само органите, които са ги назначили.

 2. Grisha says:

  В ЗРТ такива правомощия за “освобождаване” от назначилите ги органи – няма.
  Относно първата теза – практиката е показала, че СЕМ ги освобождава, виж адм.дело № 1696/2002 на ВАС, тричленен състав, пето отделение.
  Ситуацията сега не е напълно идентична, още повече, че СЕМ иска отмяна на чл.26,т.3 ЗРТ.
  Реакцията на Съвета очаква да бъде подобавощо интересна, въпросът е само кога.

 3. nellyo says:

  Нормата е на 10 години, вече е прилагана. Сега могат да се коментират само ефектите от различията в стария и новия закон за досиетата. Фактически СЕМ има да се ориентира само в това.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: