ВАС: Делото за Наредба 40 – за решаване

На 13 ноември петчленен състав на ВАС е провел заседание по Наредба 40 за прилагане чл.251 ЗЕС. Очаква се решение в законния едномесечен срок.

Адвокат Кашъмов е казал за медиите, че ако петчленният състав потвърди решението на тричленния, спорът ще бъде пренесен в Страсбург. След решението на Съда за правата на човека за използването на специалните разузнавателни средства в нарушение на Конвенцията за правата на човека, това ще е пореден правен спор по повод ограничаване на личната неприкосновеност от страна на българската държава в нарушение на чл.8.

За решението на тричленния състав

За последващата реакция на правителството. Паралелно с този проект има внесен и друг проект за изменение на чл.251, второто четене предстои.

2 thoughts on “ВАС: Делото за Наредба 40 – за решаване

  1. albert venn dicey says:

    Още няма качен протокол от заседанието!

  2. albert venn dicey says:

    Продължава да няма протокол!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: