Цифрова телевизия: появи се кандидат за разрешението по ЗЕС – ORS

Кандидатът е  дружество Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS).

Има две версии в българските медии  за собствеността върху този кандидат. Според едната, собственици в съотношение 60:40 са  ORF (Австрийската обществена телевизия и радио)  и  Райфайзен Холдинг Виена, а според другата –  ORF и  Медикур Холдинг Виена. Всъщност  Медикур Холдинг е 50 на сто собственост на Райфайзен Холдинг Виена, като Медикур е медийно предприятие, а Райфайзен е само акционер (поне така обяснява по друг повод нашата КЗК в това решение).

Вижда се още, че  Медикур Холдинг  вече е стъпил в България: чрез дъщерната си Епамедия държи собствеността на Епамедия България ЕООД.  Тази Епамедия България ЕООД засега се занимава с външна реклама според  корпоративния сайт.

Има решение ORS да инвестира (до) 80 млн евро, ако спечели конкурса за разрешение за използване на радиочестотен спектър – по сегашната версия на законопроекта – за трите национални мрежи на първа фаза.  Дружеството ORS вече е кандидатствало за цифров пренос в Словения – там само за мултиплекс В, но по внесения български законопроект  на едно лице щедро се дават  всички мрежи на първа фаза.

Вчера канцлерът на Австрия Алфред Гузенбауер е бил тук за един ден, разговаряли са на четири очи със Станишев, чели са  две лекции и канцлерът си е отишъл.

Един ден, две лекции, три мрежи, четири очи – австрийски интерес към България в цифри. (Но и историята с Вальо Топлото тръгна от Виена).

*

От симптоматиката към намеренията:

ORS и кандидати от този тип (ако се появят) отговарят на говоренето откъм КРС,  че разрешението ще се издава на субект, който е добре да има и  опит в съдържанието. И ето –  появяват се кандидати като по поръчка, първите са ORS с участие на ORF (съдържание), “точно както би било най-добре”.

Ако идеята е разрешението на първа фаза да върви паралелно с разпореждането с  НУРТС,  интересно е какво се очертава за разрешението за втора фаза. Което в законопроекта се предвижда да се издаде бързо, незабавно след разрешението за първа фаза – очевидно от този състав на регулатора, под ръководството на назначения от Станишев председател – който има перспективата да получи чрез ЗИД ЗЕС  удължени по срок и засилени правомощия.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: