Концепция за нов Закон за нормативните актове


Правителството одобри концепция за нов Закон за нормативните актове. Уреждат се, освен другото:

  • предварителна оценка на въздействието
  • обществено обсъждане
  • последваща оценка

Концепцията (така, както е предложена за обсъждане – от сайта на Министерството на правосъдието тук – http://www.osf.bg/downloads/File/Present_ZNA_conc.ppt)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s