Закон за държавния бюджет 2009

В Държавен вестник, бр.110 от 2008 е  обнародван Законът за държавния бюджет 2009 .

Включително:

  • БНТ – 76.8 млн лв
  • БНР -58 млн лв
  • Съвет за електронни медии – 1.9 млн лв
  • Софийски Университет – 47 млн лв + 6.6  млн за капиталови разходи целево

Средствата за централната администрация са по политики – което дава гледната точка на правителството за  каталога на политиките.

С § 90 се внасят поредните стандартни промени  в  Закона за радиото и телевизията: и  през 2009 БНТ и БНР получават субсидия по §2 ЗРТ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s