Отговорност за препратки

Дело, свързано  с отговорност  за линкинг – или, както ЗЕТ казва, за електронни препратки към чужда информация. Този път в САЩ.

GateHouse Media води дело срещу компанията  The New York Times заради  техен сайт   в Масачузетс,  Boston.com.  GateHouse обвинява Boston.com за “дълбоки връзки”  към оригиналните  статии. Според ищеца, като не препраща към първата страница на цитирания сайт, Boston.com въвежда читателите в заблуждение за авторството и произхода на публикациите.

27 януари. Извънсъдебно споразумение. Делото е прекратено.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: