251 ЗЕС

На съвместно заседание вътрешната и транспортната парламентарни комисии обсъдиха текст, който ще представлява “становище на водещата комисия” за второ четене в зала.

Това становище се окачествява като  резултат от компромис между депутатите (шефовете на комисии, доколкото стана ясно) и  МВР.

Вдига се нивото на уредбата, нов 251а усвоява останалото  от Наредба 40. Ще се появят (засега ги няма)  препратки към трите закона, посочени в решението на петчленния състав на ВАС – и чрез препратките се очаква да станат валидни гаранциите за правата според тези закони. Появява се текст за унищожаване на данните, но  с широки изключения. Данните ще се съхраняват  24 месеца. Точно тук се появява и разпоредба за идентифициране на потребителите на предплатени услуги. Всички казаха, че това е отделна тема – но  стои в проекта.

Оценката на компромиса е относителна. В сравнение с текста на МВР, разпространен на предишното заседание, този е по-добър, ако не се гледа предвиденият срок – който пък в компромиса е удължен.

Въпросът е  дали едни препратки към НПК, ЗСРС и ЗЗЛД са достатъчна гаранция “срещу злоупотреба с възможността да се нарушават конституционно гарантирани права на гражданите”, с думите на съда.

2 thoughts on “251 ЗЕС

  1. ognyanov says:

    Особено интересна е препратката на чл. 251 на ЗЕС към Закона за специалните разузнавателни средства. Означава ли тя, че за трафичните данни ще важат правилата за предоставяне, използване на резултатите от прилагане и контрол и наблюдение на СРС-тата? И най-вече – ще трябва ли съдебно разрешение, за да се поискат и ползват трафични данни?
    Съмнявам се, че тази е идеята на законодателя. Докато ЗИД на ЗЕС не излезе в “Държавен вестник” всичко може да се случи с чл. 251.

  2. nellyo says:

    Ще трябва да се съглася с вас. Всичко може да се случи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: