251 ЗЕС

Как се разви историята с  въвеждането на директива 2006/24/ЕО :  с много участници и драматургични обрати.

Действащи лица: правителство – две парламентарни комисии – МВР – доставчици на услуги – Програма Достъп до информация – ВАС – хор (хора).  На последната фаза се появиха и носители на права.

Позиции: за задържане на трафични данни и достъп на МВР при оперативна необходимост  /  против, за пропорционалност на намесата и гаранции за лична неприкосновеност.

Тенденция:  уредбата в подзаконов акт без гаранции за проследяваните лица –  уредбата в закон без гаранции за проследяваните лица – уредбата в закон с известни гаранции.

В правителствения законопроект задържането на данни по чл.251 беше предвидено за 12 месеца и без право на МВР на достъп при оперативна необходимост, после  се появиха 24 месеца срок за задържане и право на МВР – и накрая отпаднаха. Но приложното поле се разшири в друга посока – за тежки и компютърни престъпления.

Сигурно е постигнат някакъв вид компромис – защото текстът – преди да е заминал за обнародване – вече  е атакуван от МВР (за липса на правомощия) и от носителите на права (за неприложимост при пиратство).

3 thoughts on “251 ЗЕС

  1. Дай ми повече информация за носителите на права и техните оплаквания?

  2. albert venn dicey says:

    Ето и американския вариант на следенето в Интернет:
    http://blog.wired.com/27bstroke6/2009/02/feds-propose-st.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: