48а ЗЕС: БНТ и БНР

Електронните издания цитират изказване на председателя на комисията по съобщения Йордан Мирчев, в което се потвърждава, че едната национална мрежа ще бъде предназначена за разпространение на програмите на БНТ и БНР и ще има закон  за това.

Ние преценихме в комисията” – любопитно с каква финансова обосновка. В двата законопроекта на правителството няма такава разпоредба.

Ние преценихме в комисията, че БНТ и БНР са обществени телевизия и радио и за тях трябва да има по определен статут. Затова записахме един нов текст, като махнахме думата „без конкурс” и те ще получат фактически единия мултиплекс, но условията и редът за това ще бъдат определени с един специален закон. Той се подготвя в момента, има екип, който работи по този проект. Нещата там са много тънки. Да не ги коментираме. Честно казано и аз не съм видял още текста”, обясни Мирчев.

Нещата са много тънки. Много тънки.

3 thoughts on “48а ЗЕС: БНТ и БНР

  1. Не са чак толкова тънки, защото самата Ирена Кръстева е голяма дебелана.

  2. albert venn dicey says:

    Политическите решения не могат да се обосноват с финансова обосновка.
    Не трябва да съществуват държавни телевизия и радио. Те трябва или незабавно да се приватизират или закрият, авторските и сродните права върху програмите и произведенията да се обяват за public domain, а сградите и пр. имоти – да се дарят на училищата, болниците и пр. полезни неща.

  3. Тънката says:

    Не разбрах от поста/albert venn/ с личния състав на тези институции какво трябва да се направи – да се обявят за publik или да се дарят…и на кого?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s