Електронно правосъдие

Днес в Официален вестникСтановище на Европейския надзорен орган по защита на данните по предложението за решение на Съвета относно създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) – като част от програмата за електронно правосъдие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s