СЕМ: публичен регистър

СЕМ започва да работи по публичния регистър на радио- и тв програми. Регистърът има три раздела:

  • за български програми, които и сега са на регистрационен режим/ кабел и сателит;
  • за чужди програми/кабел и сателит;
  • за лицензирани програми/наземно аналогово и цифрово разпространение.

Интересно, според ЗРТ лицензиите са срочни, а според новите изменения регистрациите и в трети раздел са безсрочни.  Какъв ли е статусът на регистрирана програма в трети раздел с изтекла лицензия, не могат да я заличат на това основание.

Освен срока, регистърът в трети раздел  не отчита и обхвата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s